درباره ما

شرکت مدیریت رفاه آماج


شرکت مدیریت رفاه آماج در سال 1400 با هدف ارائه خدمات رفاهی جهت هر چه آسان کردن زندگی شهری نیازمند آن است تاسیس گردید.
اصلی ترین آرمان ما ارائه شهری با خدمات الکترونیک و آسان سازی پروسه های وقت گیر در شهر زنجان می باشد.
از جمله خدمات ارائه شده توسط شرکت می توان به موارد زیر اشاره نمود

  • خدمات مدیریت ساختمان
لذا در راستای عمل به رسالت خود در نظر داریم خدمات متنوع دیگری را نیز تحت وب سایت خود به همشهریان عزیز ارائه نماییم